Pożyczki gotówkowe Leasing,Pożyczanie pieniędzy Czym jest całkowity koszt kredytu?

Czym jest całkowity koszt kredytu?Banki i instytucje finansowe, które pożyczają pieniądze, zwykle oczekują za to wynagrodzenia. Celem opłat i prowizji jest nie tylko zarobek, ale i pokrycie kosztów, które ponosi kredytodawca w związku z uruchomieniem kredytu i konkretnymi czynnościami na rzecz klienta.

Należy zawsze zawracać uwagę na wszystkie ponoszone przez nas koszty kredytu. Nie wszyscy z nas wiedzą, że największą częścią ponoszonych kosztów nie muszą wcale być odsetki. Równie ważne, a nawet ważniejsze, mogą być właśnie opłaty i prowizje, które składają się na całkowity koszt kredytu.

Zdarzają się czasem kredyty z zerowym oprocentowaniem, a jedynym wynagrodzeniem kredytodawcy są wysokie prowizje. Zatem jak nie dać się nabrać i czym tak naprawdę jest całkowity koszt kredytu?

Czym jest całkowity koszt kredytu?

Definicja całkowitego kosztu kredytu jest określona w ustawie z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. nr 126, poz. 715 ze zm.), która dotyczy większości pożyczek zaciąganych na cele pozamieszkaniowe. Ten akt prawny określa całkowity koszt kredytu jako wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki.

Na całkowity koszt kredytu składają się zatem odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże oraz koszty usług dodatkowych, których poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu (np. koszty składek ubezpieczeniowych). Do całkowitego kosztu kredytu nie wlicza się opłat notarialnych związanych np. z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości w postaci hipoteki.

Wysokość opłat jest zależna od oferty konkretnego banku lub firmy pożyczkowej. Opłaty mogą mieć charakter stawki płaskiej (wyrażonej konkretną kwotą za wskazaną czynność) lub procentowej od kwoty kredytu. Na całkowity koszt kredytu składają się koszty, za które składki mogą być pobierane wraz z ratami albo jednorazowo. W razie przedterminowej spłaty całości zobowiązania, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty za okres, o który skrócono obowiązywanie umowy.

Odsetki od kredytu

Odsetki, które musimy zapłacić, naliczane są od pozostającego do spłaty kredytu w oparciu o ustaloną w podpisanej umowie stopę procentową. Maksymalna wysokość odsetek jest określona przepisami prawa. Oznacza to, że żaden bank czy firma pożyczkowa nie może żądać wyższego wynagrodzenia niż wynika to z obowiązującej ustawy.

Często łączny koszt odsetek możemy sprawdzić w formularzu informacyjnym, który otrzymujemy starając się o kredyt. Możemy go również obliczyć w dostępnym w Internecie kalkulatorze kredytowym, dzięki któremu sprawdzimy harmonogram spłaty zobowiązania z podziałem na kapitał i odsetki.

Instrumentem pomocnym w ocenie całkowitego kosztu kredytu jest też RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. To realny, całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, który wyrażony jest nie jako wartość kwotowa, ale procent całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania instytucje finansowe muszą podawać nie tylko w umowach, ale nawet w reklamach oferty.

Specjaliści od kredytów

Kredyt jest często jedyną realną szansą na sfinansowanie naszych marzeń. Należy jednak uważać, by nie wpaść w pułapkę nieuczciwej firmy kredytowej. Podstawową sprawą jest sprawdzenie wszystkich zasad i opłat przed podpisaniem umowy kredytowej. Wszystko po to, by nie doprowadzić do pogorszenia się naszej sytuacji finansowej.

Dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy doradcy finansowego HABZA Finanse, który nie tylko wynegocjuje najlepsze warunki kredytu, ale również będzie nam towarzyszył po podpisaniu z bankiem umowy. W razie, gdy będziemy mieli wątpliwości, wyjaśni nam wszystkie kwestie związane z całkowitym kosztem kredytu, który zaciągnęliśmy.

Jeśli w trakcie spłaty pojawią się problemy, doradca HABZA Finanse jest w każdej chwili do naszej dyspozycji. Uzyskujemy dzięki niemu pewność, że całkowity koszt zaciągniętego kredytu nie stanie się dla nas finansową pułapką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *