Pożyczki gotówkowe Kredyt,Zobowiązanie finansowe Co to jest faktoring i na czym polega?

Co to jest faktoring i na czym polega?Faktoring jest usługą finansową skierowaną głównie do firm, które udzielają kredytu kupieckiego i chcą się zabezpieczyć przed niewypłacalnymi kontrahentami. Faktoring jest również przydatny w uzyskaniu płynności finansowej, gdy firma nie ma zdolności kredytowej lub po prostu nie chce brać kredytu. Czym jest faktoring i kiedy warto się na niego zdecydować?

Faktoring – co to jest?

Faktoring jest usługą, w której faktor (bank lub wyspecjalizowana instytucja finansowa) nabywa krótkotrwałe i nieprzeterminowane wierzytelności pieniężne, po czym zajmuje się ich finansowaniem oraz zarządzaniem. Ewentualne problemy z kontrahentami przejmuje faktor, co dla faktoranta (przedsiębiorcy, który zbywa wierzytelności) jest to bardzo wygodnym rozwiązaniem.

Faktoring może dotyczyć zarówno wyłącznie podmiotów krajowych, jak i współpracy z podmiotami zagranicznymi. Przed zawarciem umowy faktoringowej nie jest oceniana zdolność kredytowa przyszłego faktoranta, a jedynie to, czy w jego konkretnej sytuacji występują przyczyny, które utrudniają skuteczne ściąganie jego należności.

Umowa faktoringowa nie ma sprecyzowanej prawem treści, ale zazwyczaj zawierana jest na czas nieokreślony. O zawarciu umowy, tj. przeniesieniu wszelkich praw wierzyciela na faktora i zmianie rachunku bankowego do regulowania płatności, należy powiadomić kontrahentów faktoranta.

Rodzaje faktoringu

Najpopularniejszy jest faktoring z regresem (niewłaściwy, niepełny) , w którym faktorowi przysługuje roszczenie do faktoranta o zwrot wypłaconych środków ze zwrotną cesją wierzytelności. Faktor nie przejmuje wtedy ryzyka braku zapłaty za fakturę. Jeśli dłużnik jej nie opłaci, faktorant jest zobowiązany do zwrotu środków firmie faktoringowej.

W faktoringu bez regresu (właściwym, pełnym) faktorowi nie przysługuje roszczenie o zwrot niespłaconych zobowiązań, ponieważ przejmuje on ryzyko niewypłacalności dłużnika faktoringowego. Transakcja jest ubezpieczona od braku zapłaty, dlatego jest to usługa droższa od faktoringu z regresem.

Istnieją również inne rodzaje faktoringu. Faktoring mieszany łączy w sobie cechy faktoringu właściwego i niewłaściwego, ponieważ w niektórych przypadkach faktor ma możliwość dochodzenia roszczeń od faktoranta. Faktoring odwrotny polega z kolei na tym, że faktor płaci za towary lub usługi kontrahentom faktoranta, który spłaca faktorowi zaciągnięte zobowiązanie powiększone o prowizję.

Koszty faktoringu

Faktorant w zamian za sprzedane wierzytelności otrzymuje zapłatę. Początkowo jest to zaliczka, a po uregulowaniu wszystkich należności przez dłużnika faktoringowego (kontrahenta faktoranta) – pozostała część kwoty. Cena faktoringu uzależniona jest również od wartości i ilości sprzedawanych wierzytelności.

Faktoring jest dość kosztowny w porównaniu z innymi formami finansowania. Koszty wynikają zwykle z dokonywania określonych czynności przez faktora, np. przygotowania dokumentacji, kontrolowania wpływających należności czy monitowania kontrahentów. Instytucje faktoringowe oferują również usługi dodatkowe takie, jak np. windykacja wierzytelności.

Pomoc kredytowa

Dla firmy, której brakuje zdolności kredytowej lub ma kłopot ze spłatą zobowiązań przez kontrahentów, faktoring to dobre i skuteczne rozwiązanie. Przede wszystkim zapewnia płynność finansową dzięki sprzedaży wierzytelności faktorowi.

Aby skutecznie przeanalizować, czym jest faktoring i czy naszej firmie nie grożą kłopoty finansowe związane z nieuczciwymi kontrahentami, możemy skorzystać z pomocy doradcy finansowego HABZA Finanse. Nie tylko fachowo zbada naszą sytuację, ale również w razie potrzeby wynegocjuje najlepsze warunki kredytu – w tym kredyt konsolidacyjny.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z HABZA Finanse. Gdy pojawią się wątpliwości lub nieprzewidziane problemy finansowe, doradca HABZA Finanse jest w każdej chwili do Państwa dyspozycji. Mogą Państwo skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej lub jednego z naszych profesjonalnych biur kredytowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *